FACILITY MANAGEMENT

"Postaráme se, abyste mohli v klidu pracovat."

Facility management (FM) je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. ČSN/EN 15221 definuje FM jako integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. Mezi podpůrné procesy můžeme zařadit např. správu ploch, správu a údržbu budov, provoz některých oddělení, správu vozového parku, řízení energií, řízení externích vztahů, evidenci majetku, řízení nájmů atd.

Dle organizace IFMA lze facility management definovat jako "metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti." Cílem facility managementu je "posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony a v konečném důsledku pozitivně přispějí k ekonomickému růstu a celkovému úspěchu organizace."

Jiná definice říká, že facility management "má za cíl integrované řízení všech služeb, které podporují hlavní činnost společnosti".