Elektromobilita

Na základě narůstající poptávky zákazníků, zahajujeme spolupráci s několika hlavními dodavateli řešení nabíjení pro elektromobily. Věnujeme se nejen instalaci vlastních nabíjecích stanic, ale také přípravě projektů, instalacím kabelových tras a úpravám stávajících rozvaděčů, či poradenství v této oblasti. Snažíme se reagovat na nejnovější trendy a mít vždy k dispozici aktuální legislativu spojenou s touto problematikou. Mezi hlavní partnery patří společnoti Schneider Electric, KEBA Electric Mobility a Schrack Technik.