REVIZNÍ SLUŽBY

Elektroinstalace

Výchozí a periodické revize.

Nouzové osvětlení

Kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení.

Spotřebiče

Výchozí a periodické revize.

Termovize

Měření elektroinstalace a prvků instalace - Fluke TI300.

Požární bezpečnost

Klapky, uzávěry, hasící přístroje, požární ucpávky, signalizace, požárně bezpečnostní zařízení.

Hromosvody

Kontrola ochrany budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku.

Nářadí a Stroje

Výchozí a periodické revize.

Měření

Přímé i nepřímé měření. Voltampérové, srovnávací, substituční či můstkové metody.

ČEZ a PRE

Smlouvy a kontroly elektrických připojek.

MN NN VN VVN ZVN UVN

Malé napětí do 50 V

Nízké napětí 50 V až 1000 V

Vysoké napětí 1000 V až 52 kV

Velmi vysoké napětí 52 až 300 kV

Zvláště vysoké napětí 300 až 800 kV

Ultra vysoké napětí více než 800 kV

Poradenská činnost

Profesionální poradenství.

Pravidelné kontroly

Dlouhodobý dohled a kontroly.