Reference

Zásadně se podílíme na rekonstrukci střechy na objektu N, kancelářského komplexu Classic 7 v Holešovicích. Zajišťujeme nejen jeřábnické práce a těžkou techniku, ale i pracovní sílu a poradenství. Děkuji pracovníkům za dobrou práci v nepříznivém počasí.

Po zásahu bleskem došlo k poničení stávajícího kamerového systému na objektu Praguegate. Zajišťujeme výměnu jak vlastních kamer, tak systému nahrávání a správy DVR, včetně nastavení a zaškolení obsluhy.

Realizujeme 5 parkovacích stání na Butovicích, včetně chodníků, zámkové dlažby a pozemních úprav.

V dubnu realizujeme elektroinstalaci ve školní jídelně EDUCAnet Praha na Roztylské v Praze 4. Je nainstalováno 8 bezpečných okruhů pro vybavení jídelny v rozsahu platných norem.

Na Velikonoce využíváme plánované odpojení budovy od sítě z důvodu čištění a revize VN a měníme neprovozuschopné silové jističe vzduchotechniky na objektu Spálená 51.

Na základě úspěšného projektu ionizace budovy BBC v Praze, dostáváme k realizaci další projekt. Jedná se o dvě kancelářské budovy v Ostravě. Zařízení instalujeme do vzduchotechnik obsluhujících kanceláře, gastro a suterén budov. Výjimkou není ani umístění zařízení na výtahové kabiny.

Na základě závad uvedených v revizní zprávě o kontrole provozuschopnosti nouzového osvětlení, provádíme opravy nouzových svítidel v objektech Národní, Vodičkova a Ehlenův dům. Došlo jak k výměně samostatných svítidel, tak k opravám stávajících těles formou výměny modulů či baterií.