Instalace elektroměrů a transformátorů nepřímého měření - Praha 6

12.03.2020

Na konci března 2020 jsme zajistili měření jednoho z hlavních rozvaděčů průmyslové haly. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zastavit provoz, museli jsme pracovat pod napětím. Použit systém nepřímého měření ze závěsných proudových transformátorů  řady KBU 58 I AC 600A 5VA 1A Třídy 1 .